2017.12.30. Hallod? / Do you hear it? / Hoor je dat?

10.57 Hallod?

P-vel tartunk vonattal a Nyugati pályaudvarra. Kőbánya-Kispest előtt vannak csövek, amelyek valamit szállítanak. Aki Kecskemét felől szokott erre vonatozni az ezzel tisztában van.

Sok kérdést tárgyaltunk, ám az emberi test kifejezi szükségleteit, így ő elaludt. Én is valami félálom szerű állapot határán ülve veszem észre a feliratot a csövön.

HALLOD?

Tele a világ problémákkal. Olyan problémákkal amiket maguk az emberek okoznak. Gondoljunk csak a környezetszennyezésre, a Tiszára, a Dunára, a Drávára. Gondoljunk az erdőkre, amik már szinte teljes mértékben eltűntek.

Nekem fáj
Nekem kevés
Nekem sok
Nekem nincs
Nekem kell

Hol van itt a tudatosság? Az élet gyönyörű ha hagyjuk, hogy az legyen és nem nehezítjük meg magunknak.

A világnak mi fáj?
A világnak mi kevés?
A világnak mi sok?
A világnak mi nincs?
A világnak mi kell?

Talán csak gondolkozó emberek. Pontosabban, a jövővel és a természettel foglalkozó emberek.

Minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár.
Minden embernek szüksége van a természetre, de a természetnek nincs szüksége minden emberre.

HALLOD?

Szabó Balázs bandája – Nincs idő


 

10.57 Do you hear that?

With P. we are heading towards Nyugati railway station. There are a few tubes before Kőbánya Kispest that transfer something. The ones that travel from Kecskemét to Budapest with train surely knows it.

There have been many topics that we discussed, though the human body expresses its needs, so he fell asleep. I was also just sitting in a state of some kind of subconsciousness when I saw the sing on the tube.

HALLOD? (Do you hear that?)

The world is full of problems. Problems that are caused by people.
Think simply about pollution, the Tisza, the Danube or the Drava. Think about the forests that are disappearing because of deforestation.

It hurts me
It is not enough for me
It is too much for me
I do not have it
I want it

Where is the consciousness here? The life can be beautiful if we let it be and we do not make it hard ourselves.

What does hurt to the world?
What is little for the world?
What is too much to the world?
What is the world lack of?
What does the world need?

Maybe just conscious people. More exactly conscious people about the future and nature.

Every bug is an insect, but not every insect is a bug.
Every person needs the nature, but the nature does not need any person.

HALLOD?


 

10.57 Hoor je dat?

Wij zij onderweg naar Nyugati treinstation. Er zijn meerdere pijpen voor Kőbánya Kispest die leveren iets ergens heen. Iedereen die is hier op reis van Kecskemét naar Budapest weet het zeker.

Wij hebben dat over veel kwesties, toch heeft de lichaam noodzaken, dus viel hij slapen. Ik ben ook in een soort van onderbewust geweest toen ik de schrift op de pijp.

HALLOD? (Hoor je dat?)

De wereld is vol met problemen. Problemen die door mensen veroorzaakt werd. Denk gewoon aan milieuvervuiling, de Tisza, de Donau of de Drava. Denk aan de bossen, die zijn bijna helemaal verdwenen.

Ik heb daaraan pijn
Ik heb er weinig
Ik heb er te veel
Ik heb niets
Ik wil dat

Waar is hier het bewustzijn? Het leven is mooi als wij dat laten, en wij bemoeilijken dat niet onszelf.

Wat scheelt de wereld?
Wat is er weinig voor de wereld?
Wat is er te veel voor de wereld?
Wat heeft de wereld niet?
Wat heeft de wereld nodig?

Miscchien gewoon mensen die bewust zijn. Nauwkeuriger mensen die bewust zijn over de toekomst en over het milieu. Die zorgen over de toekomst.

Elke kever is een insect, maar niet elk insect is een kever.
Elke persoon heeft de natuur nodig, maar de natuur heeft niet elke persoon nodig.

HALLOD?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s