2017.12.23. About the instruments / A hangszerekről / Over de instrumenten

A hangszerek túlmutatnak az embereken. Mind ugyanazon a nyelven beszélnek különböző dialektusban, és soha nem hazudnak. Ha valaki szépen és gyengéden játszik rajtuk, tisztelettel szólalnak meg, viszont ha senki nem kérdezi őket, némán hallgatnak éveken át.

A mai napon nagyon vártam hogy tudjak végre hegedülni, és hogy el tudjam készíteni az első videót arról, hogyan is fejlődik az egymás közötti kommunikáció.

Éppen a hangolás vége felé jártam, amikor a szép hegedű,  amit egy barátom talált nekem, elengedte magát. Korábban éveket ült egy polcon, és a húrláb már nem tudta magát tartani. Leült, mert elfáradt.
Ennek ellenére még mindig délcegen tartja magát, és tekint előre a fény felé. Ez látható a képen is. Ugyanakkor a zene ma nem marad el, este P. – vel koncertre megyünk, és még valaki szintén velünk tart, bár még kérdés, hogy ki.

Az ünnepek alatt mindenki megpihensz. Még a hegedűm is és ez igy van jól.


Instruments are way more developed than people will ever be. They all speak the same language with different dialects and they never lie. If someone is gentle and nice with them, they respond with respect, though if nobody asks them for years, they are wisely silent for several years is needed.

Today I have been waiting to play my violin the whole day, and to make a video, to see the progress of our communication.

I was about the end of tuning it, when the nice violin, that a friend of mine found me, let itself go. It has been sitting on a shelf for years, and the bridge could not stand the pressure. It just layed down, because of getting tired.
Despite of the fact he is lying, he keeps being dashing and noble meanwhile staring at the light. It is visible on the photo as well.

However the music is going to happen today anyway. Tonight with P. we are going to a concert, and there is going to be a third person with us. It is still a question who that is going to be.

During the holidays everybody takes some time to relax. Even my violin, and it is as it should be.


Instrumenten zijn meer geavanceerde dan de mensen ooit kunnen zijn. Ze spreken dezelfde taal allemaal met verschillende dialecten en ze liggen nooit. Als iemans om hen goed gaat, en vriendelijk blifjt, dan antwoorden ook met respect, maar mocht iemand hen jaren lang niet vragen te spreken, blijven ze wijs en stil.

Vandaag ben heel lang aan het wachten geweest om mijn viool te kunnen spelen, en om een video te kunnen maken over het verloop van onze communicatie.

Ik ben bijna klaar geweest met de stemming, toen de prettig viool van mijn heeft besloten dat hij een pauze neemt. Hij is jaren lang op een plank gezeten en nu de bridge kon de druk niet verdragen. Hoewel hij nu gewoon rustig ligt, is hij nog steeds edel en zwierig aan het kijken naar de licht.. Dat is zichtbaar ook op de foto.

Vanavond gaat er toch nog musik zijn, want met P. gaan we naar een concert, met een derde persoon die weten we nog niet wie dat zal zijn.

Tijdens de vakantie moet iedereen rustiger zijn. Nog mijn viool zoals het moet.
Het is mooi zo. 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s